Algbekämpning i dammar. Nytt projekt inlett.

Efter moget övervägande har jag kommit fram till att det är dags för det första egna projektet.

Alla som har en damm vet att den växer igen fullständigt med alger varje sommar. Det kostar tid, arbete och pengar att få bort algerna. Vissa avlägsnar dom mekaniskt, andra använder kemikalier.

Projektet syftar till att ta fram en produkt som sitter integrerad på en dammpump.  Anordning sänks ner i dammen och ström kopplas till pumpen. Genom kraftig virvling syresätts vattnet och algerna bearbetas mekaniskt av vattnet när de passerar igenom apparaten. Resultatet blir att algerna reduceras och ej längre kan växa till i samma omfattning som tidigare. Metoden med vortexbehandling av vattnet i dammar har prövats med framgång i Malmö, där Watreco AB i flera år har samarbetat med Malmö stad och behandlat vattnet i dammar i dels Augustenborgs området och dels på Bo01-området.

Arbetet börjar med att tillverka en eller flera prototyper som kommer att erbjudas till potentiella kunder såsom golfbanor, kommuner eller andra dammägare.