Visualisering av processanläggning

Att rita en anläggning i CAD och sedan visualisera den ur olika vinklar med fotorealistiska bilder eller animeringar kan ge en god förståelse för hur den färdigbyggda anläggningen kommer att se ut innan den ens är byggd.

Process Plant

I ett renderingsprogram, likt Keyshot5 så går det att ställa in olika material, färger , transparens osv. Likheten med verkligheten är ibland slående.

Process plant detalj1

Fler detaljer:

Process plant detalj 2