A simple CORE from imported geometry.

Imported geometry to be a source for the core.

Sometimes you receive a file in the mail, and a request to do something about it. It could be changes that needs to be done, or to engineer some other geometry based from this imported model. Fusion has some really neat features when it comes to direct editing of imported geometry, but that is not the scope of this blog post.

I am going to show you how simple it is to build a core for either a vacuum forming session or an injection mold. Continue reading “A simple CORE from imported geometry.”

Ett rejält bakvatten är inte det sämsta.

En ränna som aktivt skapar bakvatten bakom varje krök.

Alla vet ju att vattnet saktar ner bakom ett hinder eller en krök. Och när vattnet saktar ner, tappar det också sin förmåga att hålla tyngre partiklar uppe i vätskan.  Det här enkla förhållandet kan man utnyttja till sin fördel. Speciellt om man vill att saker tyngre än vatten skall tappa fart och i stället lägga sig på bottnen. Tex tunga mineraler som guld. Continue reading “Ett rejält bakvatten är inte det sämsta.”

En teori blir bekräftad med hjälp av 3D-print.

Viktor Schauberger hade rätt. För redan 100 år sedan beskrev han hur vatten rör sig.

Det här en kort historia om tyckande. Man tycker sig veta vad som gäller. Vattnet rör när det färdas i en sväng. Det blir bakvatten och kraftiga strömvirvlar på olika ställen i fåran.  Hur det rör sig finns det kanske lika många uppfattningar om som det finns människor som uttalar sig i ämnet. Jag beslöt mig för att ta reda på sanningen. Det bästa sättet att göra det på är att studera verkligheten. Inte att räkna. Inte att simulera. Studera naturen.

“Studera och kopiera naturen –  korrigera inte naturen”
Vikto Schauberger

 

En egen bäck i köket

Hur gör man om man vill experimentera i lugn och ro hemma? Man bygger en bäck! En kort enkel slingrande väg för vattnet att följa. Som en helt vanlig bäckfåra.

Continue reading “En teori blir bekräftad med hjälp av 3D-print.”