Designstudie – Gold Bowl

untitled.11

Konceptbild.

En tänkt förbättring av GoldBowl. Designen är inte helt korrekt. Den skall vara vidare och lägre men denna passar att printa i en Makerbot 3D skrivare. Vilket också är gjort. Själva inflödet av vatten längs pereferin är inte fastslaget hur det skall se ut än. detta är bara en skiss för att visualisera konceptet. Under utprovning i verkligheten framkommer alltid förändringar 🙂

Renderat i Keyshot5

UPPDATERING.

Efter att ha testkört den i verkligheten så infinner sig behovet av förändringar. En ny principskiss skapas i IronCAD:

GoldBowlFrigo1

Den här skålen är 50cm i diameter och följdaktligen för stor att printa i en normal FDM printer för konsumentmarknaden. Den får tillverkas på något alternativt sätt.  Återkommer med mer info när det är gjort.