3D-Printade proteser till utvecklingsländer.

Äntligen gör ny teknik det möjligt för människor i fattigare länder att få ett drägligare liv. Genom att designa en protes för att skrivas ut med en enkel 3d-skrivare kommer fler att få tillgång till hjälpmedel som är anpassade mot individen.

Ytterskalet och det inre skalet går att skriva ut i en enkel 3D-printer.

Billiga proteser ger ett bättre liv för många.

Caludine Humure berättar om hur hon tillsammans med andra utvecklade metoden.

Arbetet börjar med att gjuta av stumpen där protesen ska sitta. Denna gipsavgjutning fotograferas runt om med kamera eller mobil.  I Autodesk Remake sys bilderna ihop till en 3D-fil som sedan importeras in i Autodesk Fusion 360. Ett CAD-program som kan bygga avancerade friformsytor på ett enkelt sätt. Fusion 360 är gratis.

Läs mer här om Claudine Humures projekt.

Scandata eller eller en 3D-fil som representerar kroppsdelen där protesen skall sitta utgör själva basen i cad-ritningen.

En mesh har nyss importerats in i Fusion och denna utgör grund för hela protesen. Patienten får en korrekt tillpassning från början.

Friformsverktyg

Fusion arbetar både parametriskt, dvs styrt med mått, så att man kan gå tillbaks och ändra en diameter om man vill det, genom att ändra på ett värde. Men det kan också arbeta med friformsverktyg.  Man kan säga att man knådar och drar i CAD-data i stället och formar mjuka organiska former.

En del av Tutorialen för hur man skapar en hel protes.  Resten av flödet följer en liknande mall och man bygger på utåt med olika delar.

Följ hela tutorialen på Autodesk. Du kan ladda ner och använda programmet gratis.  I bilden nedan så har jag själv lagt till metallröret och skon.

Inte tid att titta på tutorials?

Jag kan undervisa dig i grunderna i Fusion 360.